Tangoforeningen i Køge

MEDLEMSKAB

Meld dig ind i Tangoforeningen i Køge og vær med til at støtte tangomiljøet i Køge og omegn.
Som medlem er du med til at muliggøre afholdelsen af foreningens arrangementer, og du deltager til nedsat pris i dem alle.
Foreningen afholde jævnligt milongaer (danseaftener), praktikaer (øveaftener), workshops med interne eller eksterne undervisere (af og til argentinske), og danseaftener med professionelle tangoorkestre.

Kontingentet er kr. 200,- for hele året.
Kontingentet nedskrives med kr. 50,- pr. kvartal.

Sådan melder du dig ind i Tangoforeningen i Køge:
* Send en mail enten via kontaktformularen eller her: Indmeldelse
* Oplys fornavn, efternavn, adresse og telefonnummer i mailen
* Indbetalt derefter kontingentet (kr. 200,- pr. år) til foreningens konto i
Merkur Bank Reg.nr. 8401 kontonr. 1120718

Betalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse af foreningen.
Stacks Image 12