Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer og suppleanter, som vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen - dog med en forskydning på ét år, så ikke alle bestyrelsesmedlemmer er på valg samme år.


Bestyrelsen:

  • Ole Gromada (formand)
  • Peter Høegh (kasserer)
  • Anette Marie Zancho

Suppleant:

  • Jesper La Cour