Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og suppleanter, som vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen - dog med en forskydning på ét år, så ikke alle bestyrelsesmedlemmer er på valg samme år.


Bestyrelsen:

  • Ole Gromada (formand)
  • Anette Marie Zancho (kasserer)
  • Kim Hansen (webmaster)
  • Ann-Sofi Breuning-Madsen
  • Jesper la Cour


Suppleant:

  • Dorte TinggaardGeneralforsamlimg: 19/3 2021